Choroby pszczół. Odporność, patologia, terapia

Cena: 46,50 zł

Dostępny

+ -

Postęp wiedzy przejawiający się opracowaniem nowych metod rozpoznawania chorób i postępowania profilaktyczno - leczniczego, jak również wzrost wymogów odnośnie jakości produktów pszczelich przeznaczonych do konsumpcji człowieka stwarza potrzebę nowoczesnego przedstawiania zagadnień związanych z patologią i terapią chorób pszczoły miodnej.

Szczególną uwagę zwrócono na choroby czerwia i pszczół znajdujące się na liście B Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (World Organisation of Animal Health), wcześniej znaną jako Międzynarodowy Urząd do spraw Epizootii - OIE (Office International des Epizooties) oraz na choroby, które według obowiązującego w kraju ustawodawstwa podlegają zwalczaniu lub rejestracji.

W podręczniku uwzględniono dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie zwalczania chorób zakaźnych pszczół i ochrony zdrowia publicznego, wymagania sanitarno - weterynaryjne dotyczące produktów pszczelich przeznaczonych do konsumpcji przez człowieka i przepisy prawa farmaceutycznego dotyczące produktów stosowanych w terapii chorób pszczół.
Integralną częścią podręcznika "Patologia i terapia chorób pszczół z podstawami immunobiologii" stanowią problemy związane z odpornością rodziny, sposobami sterowania odpornością, działaniem immunosupresyjnym patogenów i czynników środowiska.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii i pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Będzie on też przydatny dla pracowników służb agronomicznych, zootechnicznych i ochrony środowiska oraz biologów zajmujących się problemami hodowli i wykorzystaniem produktów pszczelich. Jest to również znakomita lektura dla pszczelarzy.

Autor: Z. Gliński, K. Kostro, D. Luft - Deptuła
Wydawca: PWRiL, Warszawa 2006
ISBN: 83-09-01006-0
Strona: 236
Format: 24,0 x 17,0 cm
Oprawa: miękka
Waga: 0.50 kg