"Gospodarka pasieczna w prawie polskim

Ksążka pt  " Gospodarka pasieczna w prawie polskim" stanowi ciekawe połączenie wiedzy prawniczej z pasją pszczelarza praktyka. Wydanie 2.

Cena: 13,00 zł

Dostępny

+ -

Autor w przystępnej formie przedstawia, i w zakresie w jakim jest to możliwe rozwiązuje, najczęściej występujące problemy natury prawniczej związane z funkcjonowaniem pasieki. Co istotne autor analizując na gruncie prawa krajowego zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki pasiecznej ukazuje nie tylko obowiązki, ale i prawa pszczelarzy. Książka przedstawia między innymi ochronę prawną pasiek przed zatruciem, wymogi weterynaryjne w pszczelarstwie, wymogi w zakresie pozyskiwania , konfekcjonowania  i sprzedaży produktów pszczelich, czy obostrzenia dotyczące w prowadzenia pasiek ekologicznych.