Łemkowie i Łemkowszczyzna

Chcielibyśmy by ten album, z pięknymi zdjęciami Jerzego Żaka, tekstami Marty Graban-Butryn i wierszami Władysława Grabana, był szczególnym ukłonem wobec dawnych mieszkańców tych ziem.

Cena: 55,00 zł

Dostępny

+ -

Wiele naszych pasiek rozlokowanych jest na terenie Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego. Stąd po II wojnie światowej wysiedlono ludność łemkowską do zachodniej i północnej Polski. Ślady jej oryginalnej i pięknej kultury są tu nadal widoczne i natykamy się na nie w codziennej pracy. Byli Łemkowie przede wszystkim rolnikami. Jak na zapobiegliwy lud przystało przy, wielu domostwach zakładano pasieki. Pośród potomków ludności wysiedlonej z południowej Polski jest również i dzisiaj wielu znanych i uznanych pszczelarzy.

Album, w dziewięciu rozdziałach, przynosi kompendium wiedzy o Łemkowszczyźnie:

* „Łemkowie i Łemkowszczyzna” - geneza tego karpackiego ludu i krótkie wprowadzenie do elementów jego codziennej kultury: języka, gospodarki, budownictwa, ubioru, duchowości (religii) i folkloru.
* „Cerkiew” - najbardziej charakterystyczny element łemkowskiego krajobrazu. Świątynie budowano zazwyczaj na niewielkich wzniesieniach. Każda z nich jest osobną historią i architektoniczną perełką.
* „Ikona” - o niezwykłym pięknie cerkwi stanowi jej wystrój, a więc ikony umieszczane w ikonostasach, wedle ściśle określonego porządku.
* „Krzyż” - najważniejszy symbol chrześcijaństwa i kultu, trwale wpisany w łemkowski krajobraz jako niemy świadek jego historii: krzyż przydrożny, kapliczka, czy też krzyż cmentarny.
* „Świętowanie” - rok obrzędowy wyznaczany rytmem przyrody, pór roku i świąt cerkiewnych, w którym sporo jest odniesień do pradawnych tradycji pogańskich.
* „Architektura” - wsie z chyżami (budynkami będącymi jednocześnie domem i zagrodą) sytuowanymi wzdłuż potoków, o prostych, lecz urzekających wnętrzach.
* „Ginące zawody” - łyżkarstwo, maziarstwo, dziegciarstwo, kamieniarstwo, tkactwo, wrób gontów, kowalstwo, pszczelarstwo, wyroby rękodzielnicze i ozdoby codzienne.
* „Folklor” - proste, charakterystyczne i jakże piękne stroje, niezwykła muzyka i głęboki, rzewny wielogłosowy śpiew.
Znani Łemkowie - pośród nich m.in.: św. Maksym Gorlicki (Sandowycz), Nikifor Krynicki (właśc. Epifaniusz Drowniak ) i... Andy Warchol (właśc. Andriej Warhola).

Polecane produkty: