Pomóżmy pszczołom pszczoły pomogą nam - Materiały konferencyjne 2017

Materiały konferencyjne z XXVI Biesiady u Bartnika

Cena: 10,00 zł

31061,

Dostępny

+ -

Spis prelekcji

   Dr hab. Zbigniew Lipiński „Najnowsze metody gospodarki pasiecznej”
   Dr Krystyna Pohorecka „Varromed- nowy lek weterynaryjny dopuszczony do stosowania w Polsce”
   Dr Krystyna Pohorecka „Sezonowe i geograficzne zróżnicowanie śmiertelności rodzin pszczelich w trzyletnim zestawieniu wyników Programu Wieloletniego PIWet- PIB
   Prof. dr Marek Chmielewski „Problemy związane z zakażeniami bakteryjnymi czerwia pszczoły miodnej i sposoby ich rozwiązywania”
   Prof. dr hab. Jerzy Wilde „beesensor- innowacyjny projekt monitorujący obecność zgnilca złośliwego oraz podwyższonego poziomu porażenia Varroa destructor w rodzinach pszczelich”
   Prof. dr hab. Władimir Postojenko „Ekologiczne preparaty probiotycznedo stymulacji wydajności oraz profilaktyki i leczenia chorób pszczół”
   Słąwomir Salerek, S-Probio „Probiominerał jako nowa formuła i antidotum na toksyczne środowisko”
   Prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko „Glifosad- substancja chemiczna skutecznie wyniszczająca bioróżnorodność i pszczoły”
   Prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko „Strefy GMO szczególnym zagrożeniem dla rolnictwa i pszczół”
   Katarzyna Jagiełło, Greenpeace „Europejski zakaz stosowania neonikotynoidów?”
   Dimo Kirilov Dimov „Osobliwości pszczelarstwa w Bułgarii”
   Dr n. wet. Andrzej Jędruszuk „Nowe leki do zwalczania warrozy, podlegające refundacji”
   Prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia „Działanie lecznicze ekstraktu z larw barciaka większego”
   Prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia „Lecznicze właściwości powietrza ulowego”

15.  Lek. med. Zenon Tokarz „Czy apiterapia i ziołolecznictwo skutecznie zastąpią farmakoterapię i elektrowstrząsy w leczeniu depresji?”

   Lek. med. Zenon Tokarz „Niekonwencjonalne metody leczenia autyzmu wczesnodziecięcego”

Polecane produkty: