Wysyłka i zwroty

Zasady wysyłki i zwrotu przesyłek ze Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik”.

I Wysyłka towarów

1. Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i do wybranych Państw Unii Europejskiej. Jeżeli interesujący Cię kraj nie został wymieniony w poniższej tabeli, napisz do nas. Sprawdzimy koszt wysyłki i orientacyjny termin dostawy.

2. Wysyłanie przesyłek ze Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik” na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się za pośrednictwem dwóch firm kurierskich, przy czym konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta sam decyduje która firma dostarczy zamówienie. Koszt doręczenia przesyłki zależy od łącznej wagi zakupionych produktów i jest automatycznie przeliczany oraz podawany Klientowi podczas dokonywania zakupu.

3. Realizacja zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

4. Termin realizacji zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 7 (siedem) dni roboczych liczonych od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy wynosi maksymalnie 10 dni roboczych. Czas dostarczenia przesyłki poza granice Polski jest różny w zależności od kraju. Jeśli chcesz poznać szczegóły napisz do nas lub zadzwoń.

5. Sklep internetowy „Sądecki Bartnik”, w trosce o środowisko daje drugie życie opakowaniom. Państwa zamówienie zostanie spakowane do opakowań wtórnych.

Wykaz opłat z tytułu kosztów dostawy do odbiorców z terenu Polski*

kurier DPD przedpłata:

do 5 kg – 16,00 zł / 3,40 EUR
5 kg - 15 kg – 17,00 zł / 3,60 EUR
15 kg - 30 kg – 19,00 zł / 4,00 EUR

kurier DPD płatność przy odbiorze:

do 5 kg – 17 zł / 3,60 EUR
5 kg - 15 kg – 18 zł / 3,80 EUR
15 kg - 30 kg – 20 zł / 4,30 EUR

kurier Inpost przedpłata:

do 5 kg – 18,00 zł / 3,80 EUR
5 kg - 15 kg –19,50 zł / 4,15 EUR
15 kg - 30 kg – 21,00 zł / 4,47 EUR

kurier Inpost płatność przy odbiorze:

do 5 kg – 20,00 zł / 4,25 EUR
5 kg - 15 kg –21,00 zł / 4,50 EUR
15 kg - 30 kg – 22,00 zł / 4,70 EUR

Paczkomat: 17,00 zł / 3,60 EUR (paczki do 20 kg)

Odbiór osobisty w siedzibie firmy: 0 zł

* przy zakupie o wartości powyżej 280 PLN przesyłka gratisW Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.sklep.bartnik.pl koszty przesyłki nie stanowią samodzielnej usługi lecz są elementem podstawowej czynności jaką jest sprzedaż towarów. Jeżeli przedmiotem dostawy są towary opodatkowane stawką podatku w wysokości 23%, to dla kosztów przesyłki realizowanej przez firmę kurierską, należy stosować tożsamą stawkę podatku VAT. Natomiast, gdy na jednej fakturze są pozycje opodatkowane stawką 8% lub 23%, wówczas koszty przesyłki należy przyporządkować poszczególnym towarom i do kosztów przesyłki zastosować taką samą stawkę jak dla towarów, z którymi są związane.


II Zwrot i wymiana:

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania zakupionego towaru, zwracając towar w stanie niepogorszonym oraz w oryginalnym opakowaniu.

2. W celu dokonania zwrotu niezbędny jest kontakt Klienta z obsługą Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik”, pod nr. telefonu: 18 445 18 50 wew. 90, 666378629 lub drogą elektroniczną: sklep@bartnik.pl Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta odsyła towar na koszt własny, odpowiednio zabezpieczając go na czas wysyłki. Jeżeli odesłany towar lub firmowe opakowanie zostanie zniszczone lub zniekształcone, np. na skutek niewłaściwego zapakowania, Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty należności podlegającej zwrotowi o wartość wyrządzonej szkody.

3. Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, jeśli nie zostało to wcześniej uzgodnione z obsługą. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przelane na konto klienta do 10 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania zwróconego towaru.

4. Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” dopuszcza możliwość dokonania wymiany towaru po ustaleniu szczegółów z obsługą.

III Reklamacje:

1. Każdy Klient Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik” jest zobowiązany, także w swoim dobrze pojętym interesie, do sprawdzenia przesyłki podczas odbioru, czy nie nosi widocznych śladów uszkodzenia. Jeśli stan przesyłki sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości Klient powinien sprawdzić zawartość przy doręczycielu. Gdy przedmiot okaże się uszkodzony, Klient powinien napisać - razem z doręczycielem - protokół uszkodzenia przesyłki.

O nadejściu uszkodzonej przesyłki Klient powinien również poinformować, możliwie jak najszybciej (nie później, niż do 24 godzin), Sklep internetowy „Sądecki Bartnik”- telefonicznie lub e-mailem: sklep@bartnik.pl. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, do których doszło podczas transportu przesyłki, będą rozpatrywane jedynie po przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej uszkodzenie przesyłki podczas transportu.

2. Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik” objęte są gwarancją. Okres gwarancji wynosi zazwyczaj 12 miesięcy, chyba że dołączona gwarancja pisemna mówi inaczej. Część produktów posiada gwarancję producenta lub dystrybutora, co oznacza, że może być ona realizowana tylko w serwisach przez niego wskazanych za pośrednictwem Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik”. Niektóre towary objęte są bezpośrednią gwarancją i serwisem producenta. W takim przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne należy kierować bezpośrednio do producenta, zgodnie z informacjami zawartymi w dołączanej przez producenta karcie gwarancyjnej.

3. Z uwagi na specyficzne cechy towarów żywnościowych Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” stosuje się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 30 stycznia 2003 roku, „W sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową” (Dz.U. z dnia 24 lutego 2003 roku, nr 31, poz. 258). Jako podstawową zasadę „Rozporządzenie” to przyjmuje konieczność niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności towaru z umową, nie później jednak, niż w terminie 3 dni od otrzymania produktu (dotyczy towarów paczkowanych).

4. Wszelkie wady towaru, nieprawidłowe jego działanie powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej z dokładnym opisem uszkodzenia na adres sklep@bartnik.pl.

5. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta dostarcza wadliwy towar do serwisu na własny koszt.

6. Gwarancją nie są objęte produkty, które zostały przez Konsumenta oraz przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub osoby trzecie zniszczone, uszkodzone, zmodyfikowane lub były użytkowane w niewłaściwy sposób.

7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi od 14 roboczych, liczonych od dnia jej wpływu do Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik”. Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” dokłada wszelkich starań, by czas rozpatrzenia reklamacji był jak najkrótszy.

8. W przypadku reklamacji uzasadnionej Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” dostarcza - na własny koszt - brakujące lub wolne od wad towary, dokonuje naprawy uszkodzeń, wymienia wadliwe elementy, zwraca zapłaconą przez Klienta cenę lub proponuje Klientowi odpowiedni rabat. Sposób wykonania reklamacji jest z Klientem uzgadniany.

9. Sklep internetowy „Sądecki Bartnik”, stara się opisywać produkty w sposób rzetelny i dokładny. Klient sklepu internetowego „Sądecki Bartnik” przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia produktów i towarów prezentowane w formie elektronicznej mogą (ale tylko) nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego koloru, kształtu czy wzoru. Różnice tego rodzaju nie są wadą w rozumieniu przepisów prawa i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia przez Konsumenta oraz przedsiębiorcę na prawach konsumenta roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi. W razie wątpliwości związanych z cechami lub działaniem produktów można zapoznać się z ich szerszymi opisami w witrynach internetowych producentów lub skontaktować telefonicznie lub mailowo z obsługą Sklepu.

IV. Procedura reklamacyjna:

1. Klient informuje Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” o uszkodzeniu zakupionego towaru. Z wysyłką towaru należy wstrzymać się do czasu potwierdzenia, które wystosuje obsługa Sklepu.

2. Reklamowany towar Klient wysyła na koszt własny do Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik” dowolną metodą, pamiętając o należytym zabezpieczeniu przesyłki. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” nie bierze odpowiedzialności. Do przesyłki należy załączyć dokument zakupu np. kopię pisemnej gwarancji, paragon lub fakturę VAT (kopie lub oryginały), jeśli taki był wydany.

3. Jeśli warunki niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia procedury reklamacji są spełnione Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” przyjmuje reklamację do rozpatrzenia i rozpoczyna proces naprawczy.

4. Jeśli do przesyłki nie zostaną dołączone dokumenty, o których mowa w pkt. 2, Sklep internetowy „Sądecki Bartnik”, powiadomi o tym Klienta i będzie oczekiwać na ich przesłanie przez dwa tygodnie, od czasu odebrania przysłanego towaru, nie rozpoczynając procedury naprawczej.

5. Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” zobowiązuje się zakończyć proces reklamacyjny w ciągu 14 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia bądź - jeśli naprawa serwisowanego urządzenia wymaga sprowadzenia towaru lub części zamiennych z zagranicy - w ciągu 21 dni roboczych.

6. Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” - na koszt własny - wysyła do Klienta nowy lub naprawiony towar, za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, jej kolejne lub skuteczne dostarczenie odbywa się na koszt własny Klienta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury reklamacyjnej, sklep internetowy „Sądecki Bartnik” oczekuje na kontakt pocztą elektroniczną: sklep@bartnik.pl lub telefonicznie na numery: 18 445 18 50 wew. 90 lub 666378629.

Adres wysyłki reklamowanego towaru:

Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” sp.z o.o. 33-331 Stróże 235 woj. małopolskie