Wysyłka i zwroty

Zasady wysyłki i zwrotu przesyłek ze Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik”

I. Wysyłka towarów

1. Wysyłanie przesyłek ze Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik” odbywa się za pośrednictwem dwóch firm kurierskich, przy czym Klient sam decyduje która firma dostarczy zamówienie. Koszt doręczenia przesyłki zależy od łącznej wagi zakupionych produktów i jest automatycznie przeliczany oraz podawany Klientowi podczas dokonywania zakupu.

Koszty dostawy na terenie Polski:

kurier DPD przedpłata:

do 5 kg – 14 zł / 3,25 EUR

5 kg - 15 kg – 15 zł / 3,49 EUR

15 kg - 30 kg – 16,00 zł / 3,72 EUR

kurier DPD płatność przy odbiorze:

do 5 kg – 15,70 zł / 3,65 EUR

5 kg - 15 kg – 16,70 zł / 3,88 EUR

15 kg - 30 kg – 17,20 zł / 4,00 EUR

kurier Inpost przedpłata:

do 5 kg – 12 zł / 2,79 EUR

5 kg - 15 kg –12,50 zł / 2,91 EUR

15 kg - 30 kg – 14,00 zł / 3,26 EUR

kurier Inpost płatność przy odbiorze:

do 5 kg – 14,50 zł / 3,37 EUR

5 kg - 15 kg –15,00 zł / 3,49 EUR

15 kg - 30 kg – 16,50 zł / 3,84 EUR

Paczkomat: 12,20 zł / 2,84 EUR (paczki do 20 kg)

Odbiór osobisty w siedzibie firmy: 0 zł

Przy zakupie o wartości powyżej 250,00 zł przesyłka gratis.

Koszty dostawy na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej:

II. Zwrot i wymiana:

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania zakupionego towaru, zwracając towar w stanie nienaruszonym oraz w oryginalnym opakowaniu.

2. W celu dokonania zwrotu niezbędny jest kontakt Klienta z obsługą Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik”, pod nr. telefonu: 18 414 05 50 wew. 90 lub drogą elektroniczną: sklep@bartnik.pl . Klient odsyła towar na koszt własny, odpowiednio zabezpieczając go na czas wysyłki. Jeżeli odesłany towar lub firmowe opakowanie zostanie zniszczone lub zniekształcone, np. na skutek niewłaściwego zapakowania, Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty należności podlegającej zwrotowi o wartość wyrządzonej szkody.

3. Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, jeśli nie zostało to wcześniej uzgodnione z obsługą. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przelane na konto klienta do 10 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania zwróconego towaru.

4. Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” dopuszcza możliwość dokonania wymiany towaru po ustaleniu szczegółów z obsługą.

III. Reklamacje:

1. Każdy Klient Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik” jest zobowiązany, także w swoim dobrze pojętym interesie, do sprawdzenia przesyłki podczas odbioru, czy nie nosi widocznych śladów uszkodzenia. Jeśli stan przesyłki sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości Klient powinien sprawdzić zawartość przy doręczycielu. Gdy przedmiot okaże się uszkodzony, Klient powinien napisać - razem z doręczycielem - protokół uszkodzenia przesyłki.

O nadejściu uszkodzonej przesyłki Klient powinien również poinformować, możliwie jak najszybciej (nie później, niż do 24 godzin), Sklep internetowy „Sądecki Bartnik”- telefonicznie lub e-mailem: sklep@bartnik.pl. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, do których doszło podczas transportu przesyłki, będą rozpatrywane jedynie po wypełnieniu przez Klienta opisanej wyżej procedury, a przede wszystkim po przedstawieniu protokołu uszkodzenia podpisanego również przez doręczyciela przesyłki.

2. Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik” objęte są gwarancją. Okres gwarancji wynosi zazwyczaj 12 miesięcy, chyba że dołączona gwarancja pisemna mówi inaczej. Część produktów posiada gwarancję producenta lub dystrybutora, co oznacza, że może być ona realizowana tylko w serwisach przez niego wskazanych za pośrednictwem Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik”. Niektóre towary objęte są bezpośrednią gwarancją i serwisem producenta. W takim przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne należy kierować bezpośrednio do producenta, zgodnie z informacjami zawartymi w dołączanej przez producenta karcie gwarancyjnej.

3. Z uwagi na specyficzne cechy towarów żywnościowych Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” stosuje się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 30 stycznia 2003 roku, „W sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową” (Dz.U. z dnia 24 lutego 2003 roku, nr 31, poz. 258). Jako podstawową zasadę „Rozporządzenie” to przyjmuje konieczność niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności towaru z umową, nie później jednak , niż w terminie 3 dni od otwarcia opakowania (dotyczy towarów paczkowanych).

4. Wszelkie wady towaru, nieprawidłowe jego działanie powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej z dokładnym opisem uszkodzenia na adres sklep@bartnik.pl.

5. Klient dostarcza wadliwy towar do serwisu na własny koszt.

6. Gwarancją nie są objęte produkty, które zostały przez Klienta lub osoby trzecie zniszczone, uszkodzone, zmodyfikowane lub były użytkowane w niewłaściwy sposób.

7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi od 14 do 21 dni roboczych, liczonych od dnia jej wpływu do Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik”. Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” dokłada wszelkich starań, by czas rozpatrzenia reklamacji był jak najkrótszy.

8. W przypadku reklamacji uzasadnionej Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” dostarcza - na własny koszt - brakujące lub wolne od wad towary, dokonuje naprawy uszkodzeń, wymienia wadliwe elementy, zwraca zapłaconą przez Klienta cenę lub proponuje Klientowi odpowiedni rabat. Sposób wykonania reklamacji leży po stronie Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik” i jest z Klientem uzgadniany.

9. Sklep internetowy „Sądecki Bartnik”, stara się opisywać produkty w sposób rzetelny i dokładny. Klient sklepu internetowego „Sądecki Bartnik” przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia produktów i towarów prezentowane w formie elektronicznej mogą (ale tylko) nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego koloru, kształtu czy wzoru. Różnice tego rodzaju nie są wadą w rozumieniu przepisów prawa i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi. W razie wątpliwości związanych z cechami lub działaniem produktów można zapoznać się z ich szerszymi opisami w witrynach internetowych producentów lub skontaktować telefonicznie (e-mailem) z obsługą Sklepu.

IV. Procedura reklamacyjna:

1. Klient informuje Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” o uszkodzeniu zakupionego towaru. Z wysyłką towaru należy wstrzymać się do czasu potwierdzenia, które wystosuje obsługa Sklepu.

2. Reklamowany towar Klient wysyła na koszt własny do Sklepu internetowego „Sądecki Bartnik” dowolną metodą, pamiętając o należytym zabezpieczeniu przesyłki. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” nie bierze odpowiedzialności. Do przesyłki należy załączyć kopię pisemnej gwarancji, paragon lub fakturę VAT, jeśli taka była wydana.

3. Jeśli warunki niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia procedury reklamacji są spełnione Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” przyjmuje reklamację do rozpatrzenia i rozpoczyna proces naprawczy.

4. Jeśli do przesyłki nie zostaną dołączone dokumenty, o których mowa w pkt. 4., Sklep internetowy „Sądecki Bartnik”, powiadomi o tym Klienta i będzie oczekiwać na ich przesłanie przez dwa tygodnie, od czasu odebrania przysłanego towaru, nie rozpoczynając procedury naprawczej.

5. Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” zobowiązuje się zakończyć proces reklamacyjny w ciągu 14 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia, bądź - jeśli naprawa serwisowanego urządzenia wymaga sprowadzenia towaru lub części zamiennych z zagranicy - w ciągu 21 dni roboczych.

6. Sklep internetowy „Sądecki Bartnik” - na koszt własny - wysyła do Klienta nowy lub naprawiony towar, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, przesyłką priorytetową. W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, jej kolejne lub skuteczne dostarczenie odbywa się na koszt własny Klienta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury reklamacyjnej, sklep internetowy „Sądecki Bartnik” oczekuje na kontakt pocztą elektroniczną: sklep@bartnik.pl lub telefonicznie na nr: 18 414 05 50 wew. 90.

Adres wysyłki reklamowanego towaru:

Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” sp.z o.o.
33-331 Stróże 235
woj. Małopolskie