Rotacyjna hodowla pszczół DVD

Cena: 25,00 zł

31020,

Chwilowo niedostępny

Ten produkt nie występuje już w magazynie

Każdy pszczelarz dąży do jak najlepszego i efektywnego wykorzystania pszczół w swojej gospodarce. Materiał na tej płycie przedstawia metody gospodarki pasiecznej opracowane i praktykowane w niemieckim gospodarstwie w celu intensyfikacji produkcji pszczelarskiej. Wszystkie założenia muszą mieć racjonalne przełożenie na ekonomię czasu pracy, wykorzystanie dostępnych środków i zachowanie homeostazy w rodzinach pszczelich. Z filmu dowiemy się między innymi, jak efektywnie przygotować rodziny do pożytku głównego, kiedy i jak tworzyć nowe rodziny, jak zabezpieczyć pasiekę w dostatek matek pszczelich i jak umiejętnie wykorzystywać te zasoby.

Polecane produkty: