Hodowla matek pszczelich - Adriana Mirecka

Książka o charakterze naukowo-poradnikowym

Cena: 190,00 zł

30169,

Dostępny

+ -

Hodowla matek pszczelich to obowiązkowa pozycja dla wszystkich pszczelarzy praktyków, którzy sił swoich pragną spróbować w hodowli pszczół. Jest to pierwsza książka, w której zawarta jest wiedza scalająca obszary nauki i praktyki dla podjęcia działań w kierunku prowadzenia świadomej hodowli. Sens tejże wynika ze znajomości prawideł genetyki i właściwego przekładu tej wiedzy w pracach hodowlanych w myśl postawionego celu hodowlanego.
W tej książce nie znajdziemy przekrojowej wiedzy z zakresu pszczelarstwa, takowa przedstawiona jest dogłębnie w innych pozycjach literatury oraz poruszana na wszelakich kursach pszczelarskich. Książka ta dotyka obszarów związanych stricte z hodowlą.
Czytelnik zatem rozpoczyna przygodę od właściwego poznania terminu hodowli i tego, co w zawiera się w jego znaczeniu. Poruszając się kolejno po rozdziałach książki zapozna się m.in. z:

- podstawami genetyki molekularnej i procesem przekładu informacji genetycznej na cechy oraz czynnikami, które w sposób znaczący mogą wpływać na ekspresję genów
- procesami dziedziczenia cech jakościowych i ilościowych, znaczeniem ewolucyjnym mutacji oraz innych aspektów warunkujących ujawnianie się cech
- zagadnieniami genetyki populacji i drogami przepływu genów
- typami i możliwościami selekcji w hodowli pszczół
- pracą z rodowodami, ich właściwą analizą, istotą pokrewieństwa oraz oceną wartości użytkowej i hodowlanej
- polityką hodowlaną i tym, co zamyka się we właściwych i świadomych pracach hodowlanych
- rzetelną konstrukcją programów hodowlanych
- całokształtem organizacji produkcji matek pszczelich
- wykorzystaniem i przeznaczeniem matek oraz odpowiednim ewidencjonowaniem przy użyciu pracy z oprogramowaniem komputerowym
- aspektem dobrostanu pszczół, jako zagadnieniem istotnym dla sukcesu prowadzenia chowu oraz hodowli
- przeglądem wybranych prac naukowych autorki

Polecane produkty: