CAGROSEPT W PSZCZELARSTWIE 450ML

Cagrosept w pszczelarstwie, preparat dezynfekcyjny dla przemysłu spożywczego na bazie 70% etanolu.

Cena: 25,00 zł

50100,

Dostępny

+ -

CAGROSEPT w pszczelarstwie to preparat dezynfekcyjny służący do utrzymania higieny uli i sprzętu pszczelarskiego. Zwalcza i chroni przed grzybicami: wapienną i kamienną. Utrzymuje wysoki stopień czystości antybakteryjnej uli, sprzętu pszczelarskiego.

Przeznaczenie:

CAGROSEPT w pszczelarstwie przeznaczony jest do dezynfekcji plastrów, szczególnie z zapasami pierzgi i pyłku. Można go stosować także do odkażania wnętrza uli po rodzinach chorych na grzybice. Plastry ulowe przeznaczone do dezynfekcji nie powinny być obsiadane przez pszczoły i nie mogą zawierać jaj, czerwiu otwartego i krytego. Plastry magazynowane mogą zawierać pyłek, pierzgę i miód.

Sposób użycia:

a/ Odkażanie plastrów:

Każdy plaster należy dokładnie opryskać za pomocą rozpylacza używając 13 ml preparatu na każdy plaster. Nanosić równomiernie na powierzchnie za pomocą rozpylacza. Pozostawić do wyparowania spirytusu. Plastry można odwiesić wilgotne na stelaż. Pełne spektrum działania osiągane jest po 15 minutach. Plastry można zwrócić rodzinom po całkowitym wyschnięciu.

Plastry magazynowane można odwiesić na stelaże w stanie wilgotnym. Plastry ulowe można zwrócić do rodziny po wyschnięciu.

b/ Odkażanie uli:

Przed odkażeniem ul powinien być dokładnie mechanicznie oczyszczony, następnie wszystkie powierzchnie należy dokładnie opryskać preparatem i pozostawić do wyschnięcia.  

Preparat nie wymaga spłukiwania po zabiegu.

Uwaga! Produkt łatwopalny!

Accessories: