VARROMED – lek do zwalczania warrozy

Produkt leczniczy weterynaryjny.

Cena: 146,00 zł

53075,

Dostępny

+ -

Skład:
1 ml produktu zawiera: Kwas mrówkowy 5 mg, Kwas szczawiowy dwuwodny 44 mg (co odpowiada 31,42 mg kwasu szczawiowego bezwodnego); Substancje pomocnicze: Karmel amoniakalno-siarczynowy (E150d), Syrop sacharozowy, Wyciąg z propolisu 20%, Olejek z anyżu gwiazdkowego, Olejek cytrynowy, Kwas cytrynowy jednowodny, Woda oczyszczona.
Postać farmaceutyczna:
gotowa zawiesina do polewania w ulu, o barwie jasnobrązowej do ciemnobrązowej.
Wskazania lecznicze:
zwalczanie warrozy (Varroa destructor) w rodzinach pszczoły miodnej z czerwiem i bez czerwia.
Przeciwwskazania:
nie stosować w okresie pożytku.
Dawkowanie i droga podawania:
podanie w ulu. Produkt nanosić na pszczoły w uliczkach międzyramkowych korpusu gniazdowego . Należy upewnić się, że leczone pszczoły mają wystarczający dostęp do wody do picia.
Dawka:
wstrząsnąć przed użyciem. Dawkę należy starannie dostosować do wielkości rodziny pszczelej (zob. tabela dawkowania). Należy określić wielkość rodziny pszczelej oraz liczbę przestrzeni zajętych przez pszczoły, które będą leczone, a następnie wybrać wymaganą ilość produktu. Należy zastosować następujący schemat dawkowania wg tabeli:
Liczba pszczół 5000 - 7000 7000 - 12000 12000 - 30000 >30000
VarroMed (ml) 15 ml 15 do 30 ml 30 do 45 ml 45 ml

Zalecenia dla prawidłowego podania:
produkt należy stosować przede wszystkim w okresach niskiej aktywności lotnej pszczół (późnym popołudniem, wieczorem). Aby uniknąć przedawkowania produktu VarroMed u poszczególnych pszczół, należy starać się równomiernie rozprowadzić produkt na pszczoły, szczególnie w kłębie zimowym. Nie należy stosować produktu VarroMed w okresie pożytku nektarowego ani wówczas, gdy w ulu znajdują się plastry z miodem. Przed zastosowaniem należy ogrzać produkt do temperatury wynoszącej od 25°C do 35°C, a następnie dobrze wstrząsnąć.
Przed podaniem zaleca się usunięcie mostków woskowych między górnymi listewkami ramek. Nie należy podnosić ramek w czasie podawania produktu i mniej więcej przez tydzień po ostatnim cyklu leczenia. Aby ustalić poziom inwazji roztoczy w ulu, należy kontrolować śmiertelność roztoczy: należy monitorować osypane roztocza na wkładce dennicowej ula przed pierwszym cyklem leczenia, a następnie maksymalnie 6 dni po każdym cyklu leczenia. Należy przeprowadzić jednoczesne leczenie wszystkich rodzin pszczelich znajdujących się w danym miejscu, aby zminimalizować ryzyko ponownej inwazji roztoczy.
Przedawkowanie (objawy, postępowanie):
po podaniu 10% roztworu kwasu szczawiowego dwuwodnego w 50% roztworze cukru odnotowano trwałe zmiany w przewodzie pokarmowym i narządach wydalniczych po upływie 72 godzin. Podanie kwasu szczawiowego o stężeniu wynoszącym 20% w 50-procentowym roztworze cukru powodowało śmierć ponad 60% pszczół. W razie przypadkowego przedawkowania (np. po rozlaniu w ulu dużej ilości produktu VarroMed) najlepszym środkiem zaradczym jest wymiana korpusu ula i oczyszczenie ramek wodą z wszystkich widocznych śladów zawiesiny.
Interakcje z innymi produktami leczniczymi:
nieznane. Unikać jednoczesnego stosowania innych produktów roztoczobójczych.
Okres karencji:
miód: 0 (zero) dni.
Specjalne ostrzeżenia:
produkt VarroMed należy stosować w ramach zintegrowanego programu walki z warrozą. Skuteczność badano w ulach, w których wskaźnik inwazji roztoczy był niski do umiarkowanego.
Okres ważności:
produktu zapakowanego do sprzedaży: 2 lata. Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 30 dni.
Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:
nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Przechowywać butelkę w zewnętrznym pudełku tekturowym w celu ochrony przed światłem.
Rodzaj opakowania bezpośredniego:
pudełko tekturowe zawierające butelkę z HDPE z kroplomierzem (LDPE) i nakrętką (z zabezpieczeniem z identyfikacją otwarcia). Butelka wyposażona jest w podziałkę. W pudełku znajduje się 1 butelka zawierająca 555 ml zawiesiny.
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:
BeeVital GmbH, Wiesenbergstrasse 19, 5164 Seeham, AUSTRIA.
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie UE:
zarejestrowany we wspólnotowym rejestrze produktów leczniczych pod numerem: EU/2/16/203/001-002. Kod ATC vet: QP53AG30. Szczegółowe informacje są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/. Informacje dot. leku zostały zamieszczone na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej.
Produkt leczniczy weterynaryjny wydawany bez przepisu lekarza - klasyfikacja OTC.

Accessories: